Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАН САСТАНАК ГЛАВНОГ ОДБОРА

  • 11 / Januar 2016

Дана 09.01. 2016. одржан је састанак Главног одбора СОПОС-а. На састанку је разматран годишњи извештај о раду. О извештају после подробне анализе, чланови Главног одбора су се позитивно изјаснили, и дали подршку за наставак оваквог начина рада нашег Синдиката. Као посебна тачка дневног реда, најдуже и са највећом пажњом, разматрана је примена Закона о максималном броју запослених у правосуђу Србије. На основу извештаја са терена, констатовано је да је тренутно највећи проблем, односно највише нејасноће има око ангажовања запослених на одређено време. Лошим поступањем у предходном периоду, односно не одобравањем пријема, у доста случајева и нерасписивањем конкурса од стране старешина органа, вишегодишњим продужавањем уговора на одређено време, државним службеницима и намештеницима, иако су својим радом и залагањем то одавно заслужили, дошло је до блокаде рада органа услед недостатка извршиоца. Ово је трећа реформа која је смањила број запослених, и игнорисала чињеницу, да је сво време текло именовање изабраних лица, без попуњавања радних места пратеће администрације. У контактима  са  Министарством правде у протекла четири дана, добијено је појашњењ да ће рад на одређено време, у оваквом обиму бити продужен. У тим разговорима са наше стране,  затражена је израда систематизација, које ће коначно бити прилагођене стварним потребама. У следећим данима биће организован састанак у Министарству правде, на коме ће бити затражено отклањање конкретних  неправилности, насталих применом поменутог закона, и од резултата тог састанка зависиће и наше даље одлуке.  Главни одбор је дао подршку свим напорима и начинима синдикалне борбе, без обзира  ко их предузима и на који начин,  која ће допринети, побољшању материјалног положаја и услова рада правосудне администрације.

 

Главни одбор

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.