Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИКОМ ВЛАДЕ

  • 11 / Decembar 2015
ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИКОМ ВЛАДЕ

Јуче је у Влади, одржан састанак са Председником Вучићем, и Министром Селаковићем, и њиховим најближим сарадницима. На састанку је заједнички констатовано да је материјални положај запослених у правосуђу незавидан. Премијер је изјавио да је свестан свих проблема, и висине наших зарада, тако да ћемо у 2016. години, заједно са културом бити први на реду за њихово повећање. То питање ће се разматрати у фебруару после ревизије споразума са ММФ, када можемо очекивати и нека накнадна издвајања за побољшање нашег материјалног положаја. Истичемо да је добијена подршка, за нашу иницијативу о изради посебног закона о правосудној администрацији, односно њеног издвајања из државне управе. Такође је напоменуто да ће се израдити и закон о правосудној полицији. Стекао се утисак да ће се Влада, у наредном периоду, више ангажовати на побољшању нашег материјалног положаја.

После тога, одржан је састанак са Министром Селаковићем, на коме смо затражили појешњења, која се односе на примену Закона о максималном броју запослених у правосуђу. Од Министра Селаковића, добили смо чврста уверавања да отпуштања стално запослених нема, и да ће се евентуални вишкови, прерасоподељивати по органима. Речено је да ће рад на одређено време и даље бити спровођен у зависности од оптерећености појединих органа.

Позивамо и упозоравамо све Председнике синдикалних организација, да у наредном периоду одговорно и озбиљно испрате актуелну ситуацију, и о свим евентуалним неправилностима које се тичу распоређивања запослених будемо благовремено обавештени како би одмах на њих реаговали и исправили исте. 

Главни одбор

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.