Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  • 22 / Septembar 2016
ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

    Дана 21.09.2016. године у 13.30 часова, одржан је састанак у Министарству правде РС између делегације СОПОС-а и Министра правде РС и њених сарадника. Састанак је трајао скоро два сата у ком времену смо изнели све чињенице које говоре о тешком материјалном положају правосудне администрације и актуелним проблемима исте. 
     Указали смо на груба непоштовања одредби ПКУ-а, које се првенствено  односе на исплате годишњих награда, намештеничких награда, непоштовање Закона о државним службеницима и намештеницима и Закона о платама државних службеника, везано за оцењивање и напредовање државних службеника, као и на непоштовање других одредби ПКУ које се односе на примања за побољшање материјалног положаја запослених и покушали да договоримо исплату макар неких од поменутих примања запослених у наредном периоду. Међутим, став Министарства је да нема законских услова као ни довољно новца за исплату напред наведених примања, јер Законом о буџету нису предвиђена средства за исплату истих. Делегација СОПОС-а се није сложила са аргументацијом руководства Министарства правде.
    Осим тога, истакли смо обавезу послодавца да приликом израде предлога буџета за наредну 2017. годину консултује репрезентативне синдикате и добили уверавања да ће  приликом израде буџета за 2017.годину, бити позвани представници синдиката и учествовати у његовој изради. 
    Такође, наш захтев за тренутно повећање додатка за побољшање материјалног положаја запослених није наишао на одобравање, из разлога што се је анализа прилива такси по новом Закону у току и да ће се њени ефекти знати до краја године. Речено је да неће бити повећања плате ни ове ни следеће године, и напоменуто да чак постоји захтев ММФ Влади Републике Србије, да се смање плате и друга примања свим запосленима у јавном сектору. 
    Што се тиче обећане једнократне помоћи правосудној администрацији, Министарка правде РС је преузела обавезу да о томе разговара са Премијером и да нас о резултатима тог разговора обавести у што краћем року. 
    На састанку смо се интересовали и какви су будући планови Министарства правде поводом броја запослених, имајући у виду примену новог Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о ванпарничном поступку, где смо добили уверавања да се број запослених на неодређено и одређено време неће смањивати до краја године, а да нам ништа не могу обећати за  2017.годину, као и то да не постоје законске могућности за попуњавање свих систематизованих радних места, због продужене забране запошљавања. 
    Као могући модалитет за поправљање нашег материјалног положаја, по изјави Министарке Кубуровић, била би израда новог Закона који ће дефинисати статус запослених у правосуђу Србије, узети у обзир све специфичности тих послова које запослени обављају, а у оквиру тог Закона, план је да правосудна администрација буде издвојена из државне управе. Затражено је да синдикат СОПОС делегира свог представника у радну групу Министарства Правде РС, која ће радити нацрт поменутог Закона.
    Наш закључак је да не постоји расположење од стране Министарства правде РС да се поправи наш изузетно лош материјално-правни положај, као и то да су конкретне мере које смо јуче очекивали на том плану изостале.
    Резултати овог састанка биће представљени  (на предстојећем  састанку), Главном одбору СОПОС-а, који ће се одржати у наредним данима, и на коме ће се донети одлуке о нашем даљем поступању. 

Главни  одбор 

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.