Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

  • 04 / Novembar 2015

 

Јуче је одржана седница Главног одбора, на којој су размотрена и дефинисана питања, која ће бити постављена на састанку у Министарству правде. Чланови Главног одбора су на основу података са терена, и својих личних сагледавања груписали питања у неколико категорија и издвојили:

Примену појединих чланова ПКУ, а која се тичу: солидарних давања, исплата прековременог рада, исплате осигурања запосленима, износ годишње награде, износ додатка за побољшање материјалног положаја запослених,  намештеничке награда, и напредовање државних службеника по основу оцењивања. Као важну ствар, чланови Главног одбора изнели су своја очекивања, да ће се послодавац придржавати члана 42, ПКУ који дефинише обавезу послодавца, да приликом израде буџета за наредну годину, консултује синдикате. У посебну категорију питања, сврстана су и питања о броју запослених, односно социјалном програму, имајући у виду будућу примену појединих Закона, као и надлежности, која са судова прелазе на  Приватне извршитеље и Јавне бележнике. Закључак  је да ће се синдикат оштро спроставити смањењу броја запослених, имајући у виду евидентан недостатак  броја извршилаца у свим правосудним органима. Затражиће се и одговор, око информација које су почеле да круже, а тичу се  преласка одређеног броја запослених у агенције, па сматрамо да о томе морамо бити информисани у потпуности. Размотрена је и ситуација честе  блокаде судова, и онемогућавање исплате, додатка за побољшање материјалног положаја запослених и накнаде за превоз. До блокада долази због милионских исплата,  трошкове судских поступака, наравно све је по закону, неки згрћу милионе, а ми по обичају трпимо. Изражавамо наду да ће све недоумице, на поменутом састанку бити отклоњене, како би правосудна администрација коначно знала, шта је очекује у данима који долазе.

Синдикалне организације чланице, добиће детаљнији извештај са састака Главног одбора у писној форми.

 

Главни одбор СОПОС-а  

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.