Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

  • 01 / Avgust 2016
ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

Дана 30.07.2016. године, одржана је седница Главног одбора СОПОС-а. Након петочасовног рада, и анализе стања Главни одбор је заузео јединствен став, и једногласно донео докуменат у форми закључка који објављујемо у целости:

ЗАКЉУЧАК

Главни одбор ће донети одлуку о ступању у ШТРАЈК, запослених у правосуђу Србије, уколико  доле наведени захтеви не буду испуњени у року од 30 дана од дана формирања  Владе, а они су следећи.

  • Заказати хитан састанак са Министром правде имајући у виду валики број нагомиланих проблама, а најдаље у року од 30 дана, од дана формирања  Владе, са следећим захтевима:
  • Повећање посебних примања за побољшање материјалног положаја запослених за задња четири месеца текуће године на износ од 8.000,00 динара.
  • Исплата обећане новчане помоћи са састанка са Премијером од 10.09.2015. године.
  • Поштовање и примена свих одредба ПКУ за државне органе а нарочито одредбе члана 33. ПКУ који се односи на додатак за остварене резултате рада (намештеничка награда), члана 44. ПКУ који се односи на годишњу награду запослених, члана 46. Став 1. ПКУ који се односи на новчану честитку за Нову Годину деци запослених до 15 година.
  • Поштовање и примена одредби члана 87, 88. и 89. Закона о државним службеницима и намештеницима и члана 16. Закона о платама државних службеника и намештеника, које  се односе на оцењивање државних службеника, и напредовање у виши платни разред.

Поштовање и примена члана 27 и 28. ПКУ који се односи на обавезу послодавца да у поступку доношења предлога Буџета РС са учесницима уговора, репрезентативним синдикатима прерговара о висини основице за исплату плата сваке године, имајући у виду да је велики број права запослених приписан одредбама ПКУ, искључен одредбама Закона о буџету јер репрезетативни синдикати до сада нису учествовали у преговорима у поступку његове израде, како би се избегао већ познати одговор на сваки наш захтев: Није предвиђено Законом о буџету!

Усклађивање систематизација према стварним потребама процеса рада, односно престанак смањења броја запослених и попуњавање свих систематизованих радних места.

Имајући у виду наш тежак материјални положај, очекујемо подршку свих запослених за потезе и одлуке које ће синдикат СОПОС донети у наредном периоду.

Доставити:

Председнику владе РС,

Министарству правде,

Министарству државне управе,

Председницима синдикалних организација,

Средствима јавног информисања.

Главни одбор СОПОС-а.

 

 

 

 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.