Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ

  • 24 / Maj 2016
ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ

Дана 20.05.2016.године, одржана је нова седница Одбора за примену ПКУ.

На почетку седнице, усаглашен је и потписан записник са претходне, након чега се прешло на разматрање других питања.

Постављено је питање примене члана 43 ПКУ, који се односи на исплату солидарне помоћи у случају смрти члана уже породице, те је констатовано да, уколико у истом органу ради више чланова исте породице, у случају смрти њеног члана, сваки од запослених има посебно право на исплату солидарне помоћи.

У вези исплате јубиларне награде(члан 44 ПКУ), због различите праксе, постављено је питање да ли запослени мора да подноси посебан захтев за исплату исте, или послодавац треба по службеној дужности то му исплати награду, па је констатовано да је да послодавцу није потребан писмени захтев да би применио непосредно ПКУ.

На постављено питање у вези примене члана 25 ПКУ, на које ризике се односи осигурање запослених у случају смрти, да ли само на професионална обољења или и на остале узроке осигураног случаја, синдиккати нису добили одговор, јер, како је рачено, за уговорање осигурање у правосуђу надлежан је Високи савет судства.

На питања чланова СОПОС-а која су прослеђена Одбору у вези повреда права запослених која произилазе из ПКУ-а,  од представника министарстава у Одбору су добијени следећи одговори:

Напредовања по основу оцењивања ће бити само у оквиру износа који је предвиђен за ту сврху, тј. руководиоци који желе да испуне ову обавезу прво треба да траже сагласност, одобрење од Министарства, а исту ће добити у зависности од преосталог износа масе средстава предвиђене за ту сврху. Уколико до оцењивања запослених у одређеном органу није ни дошло, потребно је обратити се Инспекторату.

У случају да предсесник синдиката у одређеном органу нема услова за рад, односно није му омогућен приступ рачунару итд., потребно је да се писменим путем обрати руководиоцу.

На изнесене конкретне повреде ПКУ-а које се тичу одређених судова чији су запослени чланови СОПОС-а, речено је да ће ове информације бити "пренесене" у Министарству правде, али није обећано да ће се овим путем уочени проблеми и решити.

Представник СОПОС-а  Јарић Драган

Из представљеног извештаја се јасно види да нису разматране две кључне примедбе, а то су годишње и намештеничке награде. Овакво функционисање Одбора показује намеру послодавца да растеже и замагљује проблеме. Поставља се озбиљно питање, која је сврха Одбора.

Због свеопште ситуације, нашег незавидног материјалног положаја, изостанка социјалног дијалога, а пре свега избегавање послодавца да решава нагомилане проблеме у правосуђу, Главни одбор СОПОС-а, ће у наредним данима све ово размотрити, и како сада стоје ствари, предложити активности које ће водити, ка организацији обуставе рада. Због озбиљности ситуације, могуће је и сазивање ванредне Скупштине нашег Синдиката.

О свим наредним активностима по овим питањима уследиће саопштење.

Главни одбор

 

 

 

 

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.