Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАНА СКУПШТИНА СОПОС-а

  • 28 / April 2017
ОДРЖАНА СКУПШТИНА СОПОС-а

На одржаној Скупштини, дошло се до јединственог става, да се наставља са кршењем Закона о раду, Закона о платама државних службеника и намештеника и ПКУ за државне органе. Што се тиче ПКУ-а, пре свега нису исплаћене годишње награде, пакетићи за децу запослених, а солидарна помоћ се исплаћује у различитим износима. Код је Закона о платама у питању, нема напредовања ни намештеничких награда. Све ово  онемогућио је Закон о буџету за 2017. годину, не предвиђајући средства за њихову исплату.

Кад је реч о  решењима  о оцењивању и напредовању, имамо на терену следећу ситуацију: негде су донета решења о оцењивању, без решења о напредовању, понегде су урађена оба решења, а у неким органима ништа није урађено. Ово се све правда " фамозним" Законом о буџету за 2017. Пре предузимања наших активности на заштити права запослених, подестићемо старешине органа да су дужни да донесу оба решења. Скуштина је дала сагласност да се настави са нашим активностима код послодавца, пред Агенцијом  за мирно решавање радних спорова, ВКС , као и са иницијативом за оцену уставности, поменутих закона, а све у сврху  доказивања да Закон о буџету не може бити старији од, Закона о раду, Закона о платама државних службеника и намештеника, ПКУ за државне органе и осталих  прописа који регулишу права запослених. 

На Скупштини је изнето и то, да израда Нацрта закона о правосудној администрацији, иде споро уз бројна одлагања састанака.

Један од закључака је и то да одмах упутимо иницијативу, која би се односила на елеминисање разлику у платама државних службеника, у односу на намештенике, за исте послове које обављају.

У наредним данима одржаће се састанак у Министарству правде. Том приликом биће упућено упозорење послодавцу о последицама наставка кршења напред наведених закона и ПКУ.

Главни одбор 

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.