Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

  • 25 / Juni 2015
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Данас је затражена је информација, од Високог савета судства, који је ниво осигурања закључен, а односи се на запослене у правосуђу Србије. На основу нама доступних података са терена, закључено је да долази до битних разлика у исплати осигурања запосленима, иако су захтеви упућени по истом основу. Да би имали могућност упоређивања података, кренуће се од закљученог Уговора. Саветујемо заполенима, да одмах не прихватају одобрене износе осигурања, већ да добро све размотре, и ако је потребно, упуте жалбу на решења о исплати. У случајевима када се процени, да је то неопходно, запосленима као Синдикат, стојимо на располегању, да нам се обрате за помоћ, како би заједно решили евентуалне неправилности, настале овим поводом.

Главни одбор 

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.