Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПЛАТЕ НАМЕШТЕНИКА

  • 02 / Decembar 2015
ПЛАТЕ НАМЕШТЕНИКА

После урађене анализе наших зарада, упућена је ницијатива Министарству правде, која треба да реши битно заостајање примања намештеника, у односу на државне службенике. Посебно имајући у виду да поједине категорије намештеника, обављају апсолутно исте послове, као и службеници. Поред низа неправилности, и изостављања напредовања државних службеника у виши платни разред, по основу оцењивања, у 2015. години, дошло је и до изостављања намештеничких награда, у протекле две године. То је додатно допринело, лошем материјалном положају свих нас. Наш предлог је да се изнађе могућност,  једнократане исплате, одређеног износа,  намештеницима у 2016. години. Ми смо свесни да то није сигурно довољно, али сматрамо да би то била, каква - таква замена за намерно изостављене намештеничке награде.

Главни одбор

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.