Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПОЧЕЛА ИЗРАДА ПЛАТФОРМЕ

  • 03 / Avgust 2012
ПОЧЕЛА ИЗРАДА ПЛАТФОРМЕ

Синдикат СОПОС почео је израду усаглашене платформе која ће бити представљена Министарству правде на предстојећим разговорима. Првенствени циљ нам је побољшање материјалног положаја запослених у правосуђу Србије. Молимо све који имају било какве сугестије које се односе на уочене неправилности у исплати зарада, примени систематизације, Закона о раду, Посебног колективног уговора, побољшања услова рада и свега осталог што утиче на боље функционисање правосуђа. Уочене примедбе и сугестије можете упутити поштом или Е-мејлом. Добијене податке са терена ће мо обрадити и уградити у заједничку платформу. Посебно је важно да добијемо што више података на основу којих би створили стварну слику стања у правосуђу.Ово се односи на све без обзира ком синдикату припадају јер сматрамо да нам је побољшање материјалног положаја запослених заједнички циљ.

ГЛАВНИ ОДБОР СОПОС-А 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.