Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПОЧЕО РАД СТРУЧНИХ КОМИСИЈА

  • 18 / Juli 2013
ПОЧЕО РАД СТРУЧНИХ КОМИСИЈА

Синдикат СОПОС је на основу потписаног Протокола од 06.03.2013. године,са Министарством правде и државне управе,формирао стручни тим и почео израду наших предлога који се тичу побољшања материјалног положаја запослених.Формиране су комисије: за правна питања у саставу: Јарић Драган, судијски помоћник у Привредном суду у Зрењанину,Отовић Милутин, управитељ писарнице Вишег суда у Краљеву и Ђурић Предраг тужилачки помоћник Основног тужилаштва у Пироту.Комисија за финансиска питања радеће у саставу:Петровић Славица, шеф рачуноводства Апелационог суда у Нишу, Сенић Драган, шеф рачуноводства Прекршајног суда у Чачку и Грујовић Слађана, шеф рачуноводства Вишег суда у Чачку.Комисије су добиле теме које ће обрадити и дати своја стручна мишљења, а она се пре свега односе на начин на који ће се актуелна стимулација урачунавати у законом дефинисану исплату.Текст наших предлога након јавне расправе у оквиру СОПОС-а, и усвајања од стране Главног одбора биће усаглашен са нашим Министарством и као такав прослеђен Министарству финансија.Комисије су формиране да би радиле и на свим осталим битним питањима по запослене, а која ће захтевати стручну обраду. Све примедбе које буду долазиле са терена имаће стручно обрађена мишљења, тако да ће свака наша интервенција на њиховом отклањању имати законски основ.Овим путем позивамо све да нам доставе примедбе и сугестије које би допринеле отклањању неправилности,а све у циљу побољшања материјалног положаја запослених у правосуђу Србије.
Главни одбор СОПОС-а

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.