Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПОЧЕТАК РАДА ОДБОРА

  • 20 / Juli 2015
ПОЧЕТАК РАДА ОДБОРА

Дана 17.07.2015. добијено је обавештење, о почетку рада Одбора за праћење примене ПКУ за државне органе. Ради прикупљања што већег броја података, и сагледавања свеукупне ситуације, која се тиче остваривања права запослених, позивамо запослене у правосуђу Србије, да седишту СОПОС-а, писаним путем, или електронском поштом, доставе уочене неправилности у примени ПКУ-а. Све овим путем, добијене податке узећемо у обзир, и изнети преко нашег представника у Одбору, уз наду да ће исте бити брзо отклоњене. 

Главни одбор  

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.