Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПОНОВЉЕН ЗАХТЕВ

  • 04 / Maj 2015
ПОНОВЉЕН ЗАХТЕВ

Дана 04.05. 2015. године, поновљен је допис Министарству правде, у коме се тражи упутство за примену члана 39, Посебног колективног уговора за државне органе, који се односи на додатак од 3% за рад на терену. Изражавамо чуђење што ургенцијама остварујемо права запослених, која су дефинисана Посебним колективним уговором. Праћење примене ПКУ, захтева стално ангажовање свих нас, па уједно молимо запослене да нас обавештавају о евентуалним неправилностима у примени истог, како би правовремено реаговали и заштитили наша права.

Главни одбор

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.