Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПОСТИГНУТ ДОГОВОР

  • 07 / Februar 2016
ПОСТИГНУТ ДОГОВОР

Након састанака у Влади Републике Србије, извештавамо да је постигнут начелан договор који се односи на Нацрт Закона о систему плата. До сада спорне одредбе које су се тицале накнада приликом одсуства запослених, минулог рада, као и топлог оброка и регреса су дефинисане. Примена поменутог кровног закона обезбедиће да се садашње зараде, задрже на затеченом нивоу. У наредним месецима очекује нас врло важан посао, на изради пратећег закона са ресорним министартвом, који ће ближе дефинисати коефицијенте и платне разреде за запослене у правосуђу. Имајући у виду све специфичности наших радних места, као и услове рада, инсистираћемо да и у сегменту наших примања то буде исказано. Желимо да се приближимо републичком просеку, који нам је свих ових година био недостижан.

Главни одбор 

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.