Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

  • 12 / Juli 2013
ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Синдикат Сопос добио је позив од Министарства рада, запошљавања и социјалне политике за учешће у јавној расправи о нацрту Закона о штрајку.Јавна расправа ће се одржати 15.07. 2013. у Новом Саду. За представника Синдиката СОПОС на овом скупу делегиран је Члан Главног одбора Јарић Драган из Зрењанина. Имајући у виду изузетне стручне квалитете колеге Јарића сигурни смо да ће нас представљати на адекватан начин. Овај позив је још један доказује да смо озбиљни и уважени Синдикат, да се наши ставови и мишљења уважавају и цене по свим битним питањима за запослене у правосуђу Србије. Извештај о раду и закључцима јавне расправе, биће достављен свим синдикалним организацијама које ће након тога имати прилику да доставе евентуалне примедбе и сугестије на предложени текст нацрта Закона о штрајку.       Главни одбор СОПОС-а

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.