Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРЕДЛОГ ВЛАДИ Р.С.

  • 06 / Decembar 2018
ПРЕДЛОГ ВЛАДИ Р.С.

Данас је Влади Републике Србије, упућен предлог за измену одредбе чл.11, Предлога закона о буџету за 2019. годину. О овоме је 4.12. 2018. обавештено и Министарство правде, али сматрамо да Валада Р.С., као предлагач закона има належност да исправи ову неправилност, а он гласи:

ПРЕДЛОГ  ЗА  ИЗМЕНУ  ОДРЕДБЕ  ЧЛ.11

ПРЕДЛОГА  ЗАКОНА  О  БУЏЕТУ  ЗА  2019. ГОДИНУ

            Поштовани,

            Као репрезентативни Синдикат у правосуђу Републике Србије, обраћамо Вам се као потписнику Посебног колективног уговора за државне органе, нашем послодавцу и Предлагачу Закона о буџету за 2019. годину како бисмо указали на мањкавости одредбе чл.11 Предлога Закона о буџету за 2019. годину.

            Увидом у одредбу чл.11 Предлога Закона о буџету за 2019. године утврдили смо да сте предложили да :

            „На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда намештеника за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима.“ 

            Пошто би наведеним формулисањем одредбе чл.11 Предлога Закона о буџету за 2019. године у значајној мери био погоршан ионако лош економско-социјални положај намештеника, као најосетљивије категорије запослених у државним органима, јер би средства за остварене резултате рада намештеника била значајно умањена у односу на Закон о буџету из 2018. године, овим дописом Вам се као Предлагачу Закона о буџету за 2019. године, обраћамо да хитно предложите измене наведеног чл.11 Предлога Закона о буџету и предложите да одредба чл.11 Закона о буџету за 2019. годину гласи :

            „На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 76/17) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима. „

            Молимо Вас за хитно поступање, имајући у виду значај овог питања за велики број запослених у правосуђу и државној управи Републике Србије.

Главни одбор

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.