Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

PREDSEDNIKU OKRUŽNOG SUDA U BEOGRADU

  • 23 / Februar 2009

PREDSEDNIKU OKRUĹ˝NOG SUDA U BEOGRADU Gospodinu VaĹľić Siniši B E O G R A D OkruĹľni sud Gospodine predsedniče! U vremenu od 8.06 do 12.06. 2008. godine, odrĹľani su IV-ti Sportski susreti zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije, u organizaciji Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a. Sindikalne organizacije pravosudnih organa Srbije, koje su uzele učešće na ovim igrama, prema odluci Glavnog odbora SOPOS-a, za svakog prijavljenog člana bile su u obavezi da pre početka igara uplate na račun SOPOS-a po 5.000,00 dinara, jer učeš- će na igrama bez ovih uplata nije bilo moguće. Prema zvaničnoj knjigovodstvenoj evidenciji kojom raspolaĹľe SOPOS, sve Sindikalne organizacije za svoje prijavljene članove koji su uče-stvovali na igrama uplatile su odgovarajući iznos na račun SOPOS-a, pre početka igara, osim Sindikalne organizacije OkruĹľnog suda u Beogradu. Prema zvaničnoj evidenciji HOTELA „LEPENSKI VIR“, Sindikalna organizacija OkruĹľnog suda u Beogradu, uzela je učešće na pomenutim igrama sa 77 svojih članova. OkruĹľnom sudu u Beogradu, Glavni odbor SOPOS-a, priznao je pravo na 3 gratisa, tako da je OkruĹľni sud bio u obavezi, da izvrši uplatu na račun SOPOS-a, za svojih 74 člana. 74 x 5.000,00 = 370.000,00 hiljada. Glavni odbor SOPOS-a, je tada aktuelnog predsednika Dušana Miletića, radnika OkruĹľnog suda i ujedno predsednika Sindikalne organizacije OkruĹľnog suda u Beogradu, ovlastio da potpiše Ugovor o regulisanju medjusobnih prava i obaveza Davaoca i Korisnika usluga povodom organizovanja i sprovodjenja sportskih igara, sa HOTELOM „ LEPENSKI VIR „ što je ovaj to i učinio, zašta mu je Glavni odbor SOPOS-a isplatio 80.000,00 dinara. Tada aktuelni predsednik SOPOS-a, Dušan Miletić, je zloupotrebio svoju poziciju i za svoje prijavljene članove pre početka igara i za vreme igara, ( mada je od strane članova Glavnog odbora više puta opominjan ), nije uplatio kotizaciju za učešće. Glavni odbor SOPOS-a mu je tada iskazao nepoverenje i smenio sa duĹľnosti predsednika SOPOS-a. Dušan Miletić je posle opomene pred utuĹľenje, dana 16.06.2008. po završetku igara, uplatio iznos od 105.000,00 dinara, tako da je prema SOPOS-u ostao u obavezi još 265.000 dinara. Osim toga, ( mada je više puta opominjan ) Dušan Miletić nije prema SOPOS-u ispu- nio svoju statutarnu obavezu uplate članarine u poslednje tri godine. Napominjemo da čla- narina prema Statutu iznosi 0,15% od 1% koliko se odbija članu sindikata. Posle više pokušaja i uz maksimalnu toleranciju SOPOS nije uspeo da se dogovori sa Miletićem o ispunjenju njegovig obaveza prema SOPOS-u, a procena je da dogovor više ni- je moguć, to Vam se obraćamo sa molbom da posredujete izmedju Dušana Miletića i SOPOS-a kako bi ova sporna pitanja bila rešena bez pokretanja sudskog postupka. PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Jajić Zora

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.