Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

PREDSEDNIKU OPŠTINSKOG SUDA U UŽICU

  • 24 / Mart 2009

Predsedniče! Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, je reprezentativan i većinski granski sindikat u pravosudju Srbije. SOPOS je u okviru svojih statutarnih obaveza zaštite zaposlenih, pokušao da blaĹľim formama sindikalne borbe zaštiti njihov status decidno postavljenim zahtevima Vladi Repu- blike Srbije i Ministarstvu pravde, ali su svi pokušaji ostali bez uspeha. Ministarstvo pravde je na naše zahteve ostalo nemo. Na bezbroj naših zahteva da ot- vorimo socijalni dijalog i rešavamo deo po deo naših zahteva, nije odgovoreno. Osim toga, Ministarstvo pravde je SOPOS-u, u oktobru 2008. godine, postavilo uslov, da potpišemo Poseban kolektivni ugovor za drĹľavne organe, pa da razgovaraju sa nama. Sopos nije mo- gao da prihvati taj uslov iz jednog jedinog razloga. – Poseban kolektivni ugovor je prema opštoj proceni sadrĹľao manja prava i nepovoljnije uslove za zaposlene od Opšteg kolektiv- nog ugovora i Zakon o radu Republike Srbije. Od tada počinje progon SOPOS-a i odbija- nje bilo kakvog razgovora. Posle svega SOPOS je, u interesu zaštite svog članstva i zaposlenih u pravosudju, organizovao PROTESTNI MITING, koko bi zaposlenima pruĹľio mogućnost da neposre- dno u javnost iznesu svoj materijalni poloĹľaj. Morate priznati da je materijalni poloĹľaj za- poslenih u pravosudju ispod granice ljudskog dostojanstva i da smo zbog toga očekivali od naših predsednika sudova podršku u našim nastojanjima da ovakav materijalni poloĹľaj pop- ravimo. Iz tih razloga, sa aspekta ljudskog, pravičnog i realnog gledanja na status Vaših zaposlenih, neshvatljivo je da Vi kao predsednik suda mirne savesti bez osećanja pravičnosti, Vašim zaposlenima koji su tu de jesu, moĹľda i Vašom zaslugom, zabranjujete da izadju na MITING i iskaĹľu, ali isključivo svoje socijalno nezadovoljstvo. Proces rada u sudu bi se od- vijao neometano, a i mtiting se odrĹľava pri kraju radnog vremena, pa je čudjenje tim veće, zašto se zaposlenima zabranjuje prisustvo na MITINGU.

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.