Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

PREDSEDNIKU VRHOVNOG SUDA SRBIJE

  • 09 / Februar 2009

PREDSEDNIKU VRHOVNOG SUDA SRBIJE Gospodji Vidi Petrović Ĺ kero Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, kao reprezentativan i većinski granski sindikat u pravosudju Srbije, koji inperativ svog delovanja stavlja na poboljšanje materijalnog poloĹľaja drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika zaposlenih u pra- vosudnim organima Srbije, od strane Ministarstva pravde, tačnije od kabineta ministra SneĹľane Malović, stavljen je na listu nepoĹľeljnih za pregovore. A uzroci su sledeći: - Glavni odbor SOPOS-a, je, dana 9.10.2008 godine, odbio da potpiše ponudjeni tekst Posebnog kolektivnog ugovora za drĹľavne organe, od strane Ministarsva pravde. Naime, posle obavljenih konsultacija članstva, zauzet je jedinstven stav da ugovor ne treba potpisati jer on sadrĹľi manja prava i nepovoljnije uslove ra- da za zaposlene, od Opšteg kolektivnog ugovora i Zakona o radu Republike Srbije i da iz tih razloga isti ne treba potpisati. - Iz istih razloga nisu prihvaćeni ni uslovi koji su nudjeni za potpisivanje pome- nutog ugovora, jer je Glavni odbor SOPOS-a, procenio da postavljeni uslovi za potpisivanje pomenutog ugovora nisu u interesu članstva. - Ministarstvo pravde favorizuje Sindikat zaposlenih u prvosudju, jer je isti prih- vatio ponudjene uslove i potpisao Poseban kolektivni ugovor, ali i postavio uslov koji glasi: Da Ministarstvo pravde prekine svaki dijalog sa SOPOS-om. Ko je od postavljanja uslova više izvukao koristi, SOPOS u ovom trenutku još pouzdano ne moĹľe da zna. Ali zna. Transakcije sa postavljenim uslovima se dosledno sprovode. SOPOS-u je pristup Ministarstvu pravde strogo zabranjen.

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.