Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРИМЕНА ЗАКОНА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

  • 16 / Decembar 2015
ПРИМЕНА ЗАКОНА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

Данас је упућено обавештење Министартву правде, на основу извештаја са терена, о одступањима у примени Закона о максималног броја запослених. Обавештени смо да се  запослени размештају у органе и до шездесет километара удаљености од седишта. Понављамо и преносимо под пуном одговорношћу, изјаву Министра Селаковића више пута поновљену на нашим састанцима 25.11 и 10.12. 2015., која је гласила цитирамо. " Вишкова запослених у правосуђу нема, биће природног одлива( пензионисања), и прерасподеле по органима у оквиру седишта тих органа. О свим евентуалним неправилностима, извештавајте Министартво правде." Сходно напред наведеном закључку, упутили смо обавештење о уоченим неправилностима, и затражили да Министарство изда хитна упутствима о поступању, старешинама органа, и исправи уочене неправилности.

Такође је данас због актуелне ситуације, која се односи на примену Закона о максималном броју запослених, свим Председницима синдикалних организација упућен допис, у коме се тражи, да се најозбиљније заузму на прикупљању информација, указивању на евентуалне неправилности, и редовном извештавању о њима, а све у циљу обављања основне функције синдиката, заштите права запослених.

Главни одбор

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.