Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Продужење ПКУ-а за 2022/23 годину

  • 29 / April 2022

                         

 

29. АПРИЛА 2022. ПРОДУЖЕНО ВАЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА  ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ ДО 31. МАЈА 2023. ГОДИНЕ

 

Министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић, председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић, председница Синдиката запослених у правосудним органима Републике Србије Слађанка Милошевић и председница Синдиката организација правосудних органа Србије (СОПОС) Виолета Марковић потписали су Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе, којим је продужено важење овог колективног уговора на још годину дана до 31. маја 2023. године, а у циљу обезбеђивања континуитета у остваривању права и дужности запослених, односно, у циљу континуиране примене одредаба наведеног колективног уговора.

Овом приликом МДУЛС изражава задовољство сарадњом коју остварује у социјалном дијалогу са свим учесницима – репрезентативним синдикатима и СКГО у колективном преговарању и наставља рад са социјалним партнерима на посебним колективним уговорима у наредном периоду.

 

 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.