Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Продужење ПКУ-а за 2023/24 годину

  • 26 / Maj 2023

Министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић и представници репрезентативних синдиката у правосуђу, председница Синдиката организација правосудних органа Србије Виолета Марковић и председница Синдиката запослених у правосудним органима Републике Србије Слађанка Милошевић, потписали су Споразум о продужењу важења Посебног колективног уговора за државне органе, као и његове измене и допуне.

Мартиновић је изразио задовољство чињеницом да ће запослени у државним органима на овај начин наставити да у континуитету остварују права омогућена одредбама Посебног колективног уговора, те указао на то да је у преговорима постигнут договор о даљем унапређењу права и положаја државних службеника и намештеника.

Он је напоменуо да ће Министарство државне управе и локалне самоуправе и синдикати и у наредном периоду сарађивати у доброј вољи и међусобном разумевању и даљим преговорима наставити да унапређују положај запослених у државним органима.

 
 

 

 

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.