Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРОМЕНА СТАТУСА

  • 27 / Novembar 2015
ПРОМЕНА СТАТУСА

На састанку у Министарству правде, одржаног у среду, посебно је обрађена тема промене статуса запослених у правосуђу Србије. По нашем мишљењу, као једини начин да се трајно побољша, наш материјални положај, са наше стране, изнет је предлог о изради законског оквира, који ће издвојити запослене у правосуђу из Државне управе. Имајући у виду изразите специфичности обављања наших послова, услове рада, одговорност, оптерећеност радних места, сталних дежурстава, додира са врло осетљивим и поверљивим информацијама, и још много разлога изнет је овај предлог. Министар Селаковић се са овом нашом иницијативом, апсолутно сложио и изјавио, цитирамо: "То је једино решење, које би коначно и трајно решило, и битно поправило материјални положај правосудне администрације". Oд СОПОС-а, као носиоца ове иницијативе Министар Селаковић је затражио, да што хитније наше стручне комисије, израде иницијални предлог, који би покренуо целу процедуру. Након тога Министарство правде ће оформити радну групу, коју би сачињавали: Синдикати, представници Министарства правде, Државног већа тужилаца, као и Високог савета судства, са задатком, израде законског предлога. СОПОС је свестан, тренутно нашег врло тешког материјалног положаја, али би реализацијом свега наведеног, избегли парцијална и тренутна решења, која нас прате годинама. Имајући у виду озбиљан приступ свему овоме, од стране Министартва правде, на челу са Министром Селаковићем, очекујемо да ће овим путем наш статус, коначно бити решен и за генерације које долазе.

 

Главни одбор  СОПОС-а 

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.