Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

PROTESTNI MITING

  • 24 / Mart 2009

GLAVNI ODBOR Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, zbog drastičnog pada zarada drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, uz podršku Sindikata drĹľavne uprave i lokalne samouprave, kao i Centrale udruĹľenih sindikata Srbije „ SLOGA“ ORGANIZUJE PROTESTNI MITING KOJI ĆE SE ODRĹ˝ATI U KRAGUJEVCU, NA TRGU KOD KRSTA, DANA 25. MARTA 2009. GODINE, SA POČETKOM U 14 ČASOVA Perfidnom i smišljenom politikom Vlade Republike Srbije, koju slepo sprovo- di Ministarstvo za drĹľavnu uprvu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo pravde Republike Srbije, drĹľavni sluĹľbenici i nameštenici su dovedeni do minimuma i ispod minimuma Ĺľivotne egzistencije. Zamrzavanjem plata Zakonom o pla- tama drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika koji se primenjuje od 01.01.2007. godi- ne i pozivanja na „svetsku ekonomsku krizu“, parolama da radnici čuvaju svo- ja radna mesta i da budu srećni ako ih sačuvaju, a da za platu i ne pitaju,une- li su strah medju drĹľavne sluĹľbenike i nameštenike od gašenja njihovih radnih mesta i izbacivanja na ulicu. Ovakvom politikom i parolama Vlada je kao poslodavac stvorila uslove za apslo- lutnu eksploataciju drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika. Kao apsolutni vladar pozicije koju je stvorila, enormnim trošenjem para poreskih i taksenih obvez- nika koje se ulivaju u BudĹľet, podigla je rejting funkcionera od kojih je zarad podrške njenom programu, od njih stvorila „ bogove“ kojima niko ništa ne mo- Ĺľe. Razne finansijske afere u svojim redovima merene milionima dolara, Vlada prikriva, a pričama da para nema, drĹľavne sluĹľbenike i nameštenike drĹľi na tvrdoj kori mukotrpno zaradjenog hleba. Pa i takvu poziciju drĹľavni sluĹľbeni- ci i nameštenici moraju da brane. Sindikalne centrale, pa i mnogi granski sindikati, izraubovani, dotrajali i zasta- reli, više ne štite interese radnika, već, zarad svog opstanka i svojih interesa diluju i sa takvom Vladom i prodaju interese radnika. Sa ovakvim sindikalnim centralama sindikalni pokret u Srbiji je pred izumiranjem. Ali, nastaju novi sin- dikati i nove centrale. SOPOS je mlad i čisto granski sindikat. Nastao je 2005. godine. Već 2006. godi- ne postao je reprezentativan. SOPOS je od svog formiranja krenuo u bezkom- promisnu borbu za poboljšanje materijalnog poloĹľaja drĹľavnih sluĹľbenika i na- meštenika, ali i u borbu protiv sindikata koji su izdali njihove interese. U kontekstu svega iznetog SOPOS Vas poziva da u što većem broju uzmete učešće na zakazanom mitingu. Faks za prijavljivanje učešća, 034-331-832 Za informacije kontakt telefoni: 063-10898-92, 064-4114845, 064-2215385.

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.