Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

РЕДОВНА СКУПИШТИНА СОПОС-А

  • 08 / April 2013
РЕДОВНА СКУПИШТИНА СОПОС-А

Редовна годишња Скупштина СОПОС-а, заказана је за 27.04.2013.године.Скупштина ће се одржати у хотелу "Слатина" у Врњачкој Бањи,са почетком у 15 часова.Позивамо све делегате, као и остале заинтересоване да узму активно учешће у раду.Предвиђено је да се до 19.04. доставе амандмани на  важећи Статут, како би на време могли бити достављени Статутарној комисији на разматрање.Пословником о раду је такође предвиђено да се узму у обзир,све сугестије и примедбе које би допринеле бољем раду нашег синдиката. Начин рада који заступамо, да што већи број људи буде укључен у рад и одлучивање, сигурни смо и овога пута ће доћи до пуног изражаја.Позивамо све да у једној демократској и колегијалној атмосфери допринесемо доношењу важних закључака који ће пре свега водити побољшању материјалног положаја запослених у правосуђу Србије.
Пресденик Скупштине СОПОС-а
Отовић Милутин

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.