Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

САСТАНАК ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ

  • 05 / Novembar 2015
САСТАНАК ОДБОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ

Дана 6.11.2015. у 13 часова, заказана је седница Одбора за праћење примене ПКУ за државне органе. На основу приспелих примедби, као и на основу закључака Главног одбора, одржаног 03.11.2015., наш представник Јарић Драган класификовао је примедбе, које се пре свега односе, на следеће чланове ПКУ: 13,25,35,36,37,38, 42 и 43. У свим напред наведеним члановима, уочене су неправилности у њиховој примени, што ће се изнети на Одбору. Одбор ће бити упознат и са тим да је износ годишње награде за 2016., остао још увек недефинисан. Досадашња искуства показују, да се приликом наших обраћања, а која се тичу примања запослених, министарства којима се обраћамо, често оглашавају ненадлежним. Све ово доводи до ситуације, да запослени буду ускраћени за основна права. На сутршњем састанку и ово питање ће се свакако размотрити. Извештај са састанка Одбора, биће објављен по његовом завршетку.

Главни одбор

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.