Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

САСТАНАК ОДБОРА ЗАКАЗАН ЗА 20.05.2016.

  • 19 / Maj 2016
САСТАНАК ОДБОРА ЗАКАЗАН ЗА 20.05.2016.

Дана 20.05.2016. године, одржаће се састанак Одбора за праћење примене ПКУ. Одбору су поред осталих упућене и примедбе непоштовања ПКУ, које се тичу, исплата надокнада за превоз, годишњих и намештеничких награда. Сва права која су нам до сада оспорена, правдана су врло чудним објашњењем да то није предвиђено Законом о буџету. Поставља се питање да ли је закон о буџету изнад Закона о раду, Закона о платама државних службеника и намештеника,  и ПКУ. Ако се иде том логиком, Законом о буџету се предвиђају и наше плате, тако да може доћи дан да ни оне не буду предвиђене, и шта онда? Иницијатива за остваривање наших права по питању годишњих и намештеничких награда, у наредним данима добиће и правну форму, јер смо се обратили и неким инстанцама, од којих очекујемо одговор по овом питању. Извештај са са састанка Одбора за праћење примене ПКУ биће објављен.

Главни одбор

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.