Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ

  • 03 / Februar 2017
САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ

Извештај са састанка радне групе за израду текста Нацрта закона који уређује положај запослених у правосудним органима

          Дана 31.01.2017. године у 10 часова у Министарству правде РС у Београду, одржан је састанак радне групе за израду текста Нацрта закона који уређује положај запослених у правосудним органима у трајању од око 2 часова, на којем је као представник СОПОС-а учествовао члан Главног одбора  СОПОС-а Душан Ђерковић.

          Током састанка, сви чланови радне групе су изнели своја мишљења о битним питањима која се пре свега односе на назив предметног закона, садржину и предмет закона, циљ доношења истог и постојање сличног законског решења у упоредном праву, а направљен је договор да сви чланови радне групе до следећег састанка поднесу своје предлоге и сугестије везане за овај Нацрт закона.

          Сматрамо да је састанак био користан и да је постигнут минимум сагласности о напред наведеним битним питањима везаним за Нацрт закона, да постоји воља свих чланова радне групе да се напише закон који ће регулисати сва до сада нерешена правна питања везана за запослене у правосудној администрацији Републике Србије, а да ће стручна комисија СОПОС-а до следећег састанка који ће се одржати 22.02.2017. године са почетком у 10 часова у Министарству правде РС у Београду, доставити своје предлоге и сугестије везане за овај Нацрт закона. 

Главни одбор  

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.