Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

SASTANAK SOPOS-a sa Ministrom pravde SNEŽANOM MALOVIĆ SASTANAK 11.05.2009.

  • 12 / Maj 2009

U Ministarstvu pravde je dana 11.05.2009. godine u 11 časova odrĹľan sastanak Ministra pravde SneĹľane Malović sa predstavnicima sindikata SOPOS. Sastanku su prisustvovali Ministar pravde sa svojim pomoćnicima Mirijanom Tadić i Vukicom Bućković, a ispred SOPOSA delegacija koju su sačinjavali Predsednik Zora Jajić generalni sekretar Djajević Miladin članovi glavnog odbora Krstić Dragan i Bakić Dalibor. SOPOS je bio inicijator sastanka, s obzirom da nas čekaju velike reforme pa je to bila jedna od veoma vaĹľnih tema razgovora, zatim kako poboljšati matirijalni poloĹľaj drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika, i priprema SOPOS-a pred odrĹľavanje 5. sportsko rekreativnih susreta u Donjem Milanovcu na Lepenskom viru. Delegacja SOPOSA je prenela zabrinutost svih zaposlenih u pravosudju , kako sudija, tako predsednika sudova , i svih ostavih zaposlenih,predstojećim reformama i restriktivnim smanjenjem zaposlenih, i izrazila sumnju da se ovakvim reformama neće postići ni efikasnost , ni brzina, a ni kvalitet, što su bili i jesu osnovni parametri prilikom sprovodjenja reforme. ZaloĹľila se da u reformama ne treba vezivati broj drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika za broj sudija , jer u sudovima ostaje i dalje isti broj predmeta. Istakla je da je poloĹľaj svih zaposlenih veoma teĹľak i dugogodišnje nepromenljiv , da su zaposleni preopterećeni, rade prekovremeno za šta dobijaju slobodne dane, koje zbog opterećenosti ne mogu da iskoriste, a za takav rad nemaju informacija, kako je moguće da bude plaćen. TraĹľili su informacije o tome koje sluĹľbe izlaze iz sudova, i da li Ministarstvo pravde sprema socilani program u kome i ovoj sindikat Ĺľeli da uzme učešće, kao reprezentativni .TraĹľeno je da se započne i dovrši ocenjivanje drĹľavnih sluĹľbenika, jer u mnogim organima nije ni počelo.SOPOS je predočio lošu opremljenost nekih sudova i dao predloge kako se ovaj problem moĹľe rešiti. Ministar pravde SneĹľana Malović je istakla zalaganje Ministarstva pravde, povodom svega navedenog i dodala da se Ministarstvo pravde izborilo za ostanak stimulacija, iako su one male i nedovoljne po zaposlene; za jubilarne nagrade koje su jedino nama pripale i da su jedino zaposleni u pravosuđu izuzeti od smanjenja zarada .U procesu reformi koje nam slede, kako dalje navodi, Ministarstvo pravde traga za najboljim rešenjem po zaposlene, imajući u vidu neizbeĹľnu činjenicu da će socijalnim program biti puno restriktivniji od predhodnog, odnosno da će određeni broj zaposlenih dobiti otpremnine, prvo po dobrovoljnoj osnovi, koje će biti veće , a kasnije po prinudnoj, koje će biti mnogo manje. Broj sudija pratiće isti broj pripravnika i saradnika. Sada ta projekcija ide do 1.800 sudija, o čemu odlučuje Visoki Savet sudstva i shodno tome smanjuje se broj zaposlenih radnika, sluĹľbenika i nameštenika, za oko 3000. Broj zaposlenih u izvršenju će se povećati i za sada će oni ostati u sudovima. Izneto je takođe, da se efekti reforme mogu sagledati tek 2012 godine . VaĹľno je istaći da će u izradi socijalnog programa obavezno učestvovati i reprezaentativni sindikati pravosuđa Srbije, istakla je Ministarka Malović. Sastanak je završen pozivom predstavnika Ministarstva pravde da uzmu učešće kod otvaranja Petih sportsko rekreativnih susreta zaposlenih u pravosudju u Lepenskom viru. GLAVNI ODBOR SOPOS-A

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.