Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  • 26 / Novembar 2015
САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

 

Дана 25.11.2015. године, одржан је састанак у Министарству правде. Двочасовном састанку са представницима СОПОС-а, поред Министра Николе Селаковића,  присуствовали су и Секретар министарства Ђорђе Цветичанин, Помоћник министра Нела Кубуровић, Помоћник министра Славица Јелача, Директор дирекције за одузету имовину, Дејан Царевић и Шеф кабинета Никола Савић. Састанак је трајао преко два сата, пре свега зато што смо затражили одговоре на низ питања која интересују запослене, а тичу се пре свега њиховог материјалног положаја. Према речима Министра Селаковића, након урађене анализе, утврђено је да у правосуђу ради 11073 запослених, од којих 8700, прима доходак испод 30.000, а од тог броја 30% прима зараде испод 25.000 динара. Изнети податак је достављен Влади, како би се једном стало на пут нетачним информација, које се тичу наших примања. Вишка запослених у правосуђу нема и након израде нових систематизација,  ради уравнотежења оптерећености појединих радних места, доћи ће до њихове прерасподеле у оквирима појединих органа. На питање о наводном преласку одређеног броја запослених у специјализоване Агенције, добили смо озбиљна уверавања да то није у плану, и да до тога неће доће. Што се тиче исплате годишњих награда, речено је да оне у достављеном нацрту буџета за 2016. годину нису предвиђене, али је наше Министарство упутило примедбу на то и тражило да се оне предвиде. Упозорили смо да су годишње награде запослених предвиђене ПКУ- ом, па самим тим  њихово евентуално изосављање из буџета може довести и до покретања тужби по том основу. Што се тиче доделе пакетића за децу запослених, добијен је одговор да још нису стигле инструкције Владе о њиховој исплати. Износ додатка за побољшање материјалног положаја запослених, остаје на овом нивоу, до прве половине 2016. године, када ће на основу анализе примене новог Закона о наплати судских такси, он бити повећан. Добијено је објашњење које се тиче, преласка великог броја извршних предмета, у надлежност приватних извршитеља, односно  статуса запослених у тим одељењима, да је то системско решење, које предвиђа смањење броја запослених. Према речима Министра покушеће се са прерасподелом  радних места, што то ће такође пратити и одговарајући социјални програм, као и иницијатива и препорука Министарства правде, Извршитељској комори да се приме у радни однос, запослени који су радили на тим радним местима. Констатовано је такође да су проблеми нагомилани и да је немогуће да се сви обухвате и реше на једном састанку, тако да је Министар Селаковић изнео предлог, да се убудуће састајемо месечно,  или у најгорем случају једном у два месеца и ефикасније него до сада решавамо сва спорна питања. Синдикат СОПОС је свестан, тешког материјалног положаја, настојаће и убудуће да се још енергичније ангажује, на заштити права запослених. Као један важан сегмент тих наших настојања, сматрамо оживљавање социјалног дијалога и сталне комуникације са послодавцем, која је по нашој процени коначно почела.

 

 

 

Главни одбор СОПОС-а

 

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.