Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

SASTANAK U MINISTARSTVU ZA RAD I SOCIJALNA PITANJA

  • 17 / Maj 2010

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS GLAVNI ODBOR 12. 05. 2010. GODINE B e o g r a d I N F O R M A C I J A SOPOS-A SVIM SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA I ZAPOSLENIMA U PRAVOSUDJU SRBIJE Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, na sastanku u Ministarstvu rada i socijalne politike, koji je održan dana 11.05.2010. godine,, otvorio je pitanje dvojne osnovi ce za obračun plata u pravusudju,jedna je za nosioce pravosudnih funkcija, druga za zaposlene, državne službenike i nameštenike. Zahtevi SOPOS-a, su: da osnovica bude jedinstvena odnosno ista i za nosioce pravosudnih funkcija i ostale zaposlene. Sa postojećom osnovicom preko 50% zaposlenih prima platu ispod zakonskog minimuma. U Ministarstvu rada i socijalne politike podržali su ovaj zahtev kao realan, uz obećanje da će se priključiti zahtevu SOPOS-a i pružiti svu potrebnu pomoć u aktivnostima za izjedna čavanje osnovice. PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.