Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

СЕДНИЦА ОДБОРА

  • 14 / Septembar 2016
СЕДНИЦА ОДБОРА

У петак 16.09.2016.,одржаће се седница Одбора за праћење примене ПКУ за државне органе. Наш представник Јарић Драган, поновиће више пута истакнуте примере, непоштовања поједних одредаба ПКУ. Такође ће предложити измене ПКУ, које ће дати већа овлашћења Одбору, у решавању истих. Досадашња искуства у раду Одбора, се своде на то, да се само констатују неправилности у примени, без могућности утицаја на њихово отклањање. После измена које ће уследити очекујемо ефикаснију заштиту наших права предвиђених ПКУ за државне органе.

Главни одбор

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.