Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

СОПОС У ЛАЗАРЕВЦУ

  • 17 / Maj 2013
СОПОС У ЛАЗАРЕВЦУ

На позив "ГЕМ" телевизије из Лазаревца, у емисији која је имала за тему стање у правосуђу Србије учествовали су Потпредседник СОПОС-а Тодоровић Милета и Председник синдикалне организације суда у Лазаревцу Душко Пауновић.У емисији су изнети проблеми који су присутни у функционисању правосуђа,са посебним нагласком на материјални положај запослених.Представници СОПОС-а су изнели своје виђење свеукупне ситуације, и предочили гледаоцима планове нашег Синдиката у настојањима за поправљање материјалног положаја запослених. Овакве емисије су врло корисне за стварање опште слике актуелне ситуације.Поред многих објашњења датих у емисији приказан је и незавидан материјални положај правосудне администрације.Са оваквим активностима наставиће се у будуће, као једним од видова промоције рада СОПОС-а.
Тодоровић Милета

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.