Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

УМАЊЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

  • 21 / Januar 2013
УМАЊЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

После низа покушаја да се са Министарством правде и државне управе реше проблеми који се тичу запослених у правосуђу Србије, дошли смо у ситуацију да се према нама у најмању руку понашају неодговорно и лицемерно.Сваке године, па и ове, понавња се стара пракса да наша примања буду мања него у предходној години, не узимајући у обзир вртоглави раст трошкова живота.Законом о буџету за 2013. годину није предвиђена исплата стимулације, изгледа да само запослени у правосуђу бивају кажњени за огроман труд који су уложили приликом спровођења реформе, која је од свих релевантних чинилаца у земљи и иностранству поприлични искритикована.Са сигурношћу можемо тврдити да смо ми запослени заморчићи неуспелог огледа.Неминовно се долази до закључка да нема воље код надлежних за искреним дијалогом који би довео до побољшања материјалног положаја запослених.Небројено пута им је указивано на наше зараде које су у односу на остале буџетске кориснике ниже и до 12.000,00 динара.Намеће се закључак да надлежни не желе да имају са Синдикатима стални социјални дијалог, да се у ходу решавају проблеми и да помогну у оквирима својих могућности.Сви смо свесни стања наше привреде, стања у буџету, али има се утисак да су запослени у правасуђу оставњени на маргине друштва.Ми добро знамо да су судије и тужиоци централни део правосуђа, али смо такође сигурни да је и администрација део правосуђа и да није заслужила да се према њој овако опходе.Због одсуства жеље Министра и његових сарадника  за решавањем нагомиланих проблема намеће се нажалост једини закључак да се само штрајком може постићи циљ, а он повлачи за собом одлагање суђења, малтретирање грађана, и огромне трошкове који ће настати.Позивамо надлежне да што пре са Синдикатима постигну договор и сви заједно избегнемо нежељене ситуације до којих ће немоновно доћи.

Потпреседник СОПОС-а

Тодоровић Милета

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.