Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Важно обавештење члановима синдиката

  • 21 / Juli 2021

Синдикат организација правосудних органа Србије у 2021.години организује 16.Спортско-рекреативне сусрете запослених у правосуђу Србије у Кладову „Ђердап 2021“ по претходно потписаном уговору, у периоду од 05.септембра до 10.септембра 2021.године, у складу са епидемиолошким мерама.
Цена аранжмана износи 17.500,00 динара. Рок за подношење пријаве је 16.08.2021.године.  
На седници Главног одбора СОПОС-а, одржаној дана 05.06.2021.године, донете су одлуке и то:
1.    Синдикалне организације су дужне да изврше уплату према следећој динамици плаћања и то:
-    Уплата од 50% од цене аранжамана потребно је уплатити најкасније до 30.08.2021.године упротивном неће моћи да учествује на спортским сусретима односно биће им онемогућен улазак у хотел,
-    Другу уплату од 50% од цене аранжмана треба уплатити најкасније до 30.новембра 2021.године.
2.    Синдикална организација која има дуговања за спортске игре из претходног периода према Главном одбору СОПОС-а, неће моћи да пријави своје учеснике за предстојеће спортске игре, док стари дуг не измири.

С' поштовањем,

 
                                                                        Виолета Марковић, председник Главног одбора СОПОС-а

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.