Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Захтев Министарству правде и Министарству финансијa

  • 15 / Avgust 2023

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министру Маји Поповић

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министру Синиши Малом

 

                       

ПРЕДМЕТ: Захтев за хитно заказивање састанка поводом преговора за повећање основице.

 

                        Поред најављеног повећања зарада од 01.септембра 2023.године просвети и студентском и ученичком стандарду, неговатељицама, медицинским сестрама и техничарима, као и специјалцима у Војсци Србије и припадницима Жандармерије, запослени у правосуђу су предвиђени за повећање зарада, кад и запослени у јавном сектору, који су предвиђени за повећање зарада од Нове године и то уколико држава буде имала пара.

 

                        Некоректно и неуједначено повећање зарада је скоро сваке године септембра месеца за просвету због штрајка а сада је држава најавила повећање у августу како просвета не би ступила у штрајк пред почетак нове школске године.

 

                        Исто тако, више пута повећаване су зараде и медицинском особљу и то од почетка КОВИД-a и како би се из те делатности задржали кадрови.

 

                        Медицинске сестре са вишом школом и ноћним радом имају већу плату од судија Прекршајних судова, што је недопустиво, тако да је немогуће их поредити са запосленима у правосуђу са вишом школом чије су зараде далеко ниже. Што се тиче медицинског особља са четвртим степеном стручне спреме такође имају знатно веће плате од запослених у правосуђу са тим степеном стручне спреме.

 

                        Истичем да Синдикат СОПОС није против њиховог повећања већ тражи повећање основице и за правосуђе како не би долазило до неуједначености зарада у јавном сектору.

                        Треба напоменути да се у правосуђу примењује Закон о платама државних службеника и намештеника, којим су прописани платни разреди од 2007.године. Сходно томе, неки државни службници већ годинама имају коефицијент 8 платног разреда, то је највећи коефицијент за платну групу у коју му је радно место односно звање разврстано. Државни службеници се, од почетка примене напред наведеног закона, оцењују односно врши се вредновање њихове радне успешности и добијају коефицијент за два платна разреда више уколико буду добили највише оцене узастопно две године... У неким судовима се не оцењују државни службеници на одређено време и преко 10 година а у неким никада није вршено оцењивање државних службеника на неодређено време, на шта смо указивали на састанцима у Министарсту правде, као на пример судови у Прибоју, Пријепољу и др.

 

 

                        Такође је неопходно напоменути да се намештеници не оцењују и да је та категорија запослених годинама имала исте коефицијенте од 2007.године до промене Закона о платама државних службеника и намештеника, која промена је почела да се примењује од плате за фебруар 2022.године. Међутим, намештеници су и даље категорија запослених која се не оцењује тако да за њих није могуће напредовање повећањем платних разреда.

 

                        Што се тиче спремачица односно намештеника шесте платне групе, који су пре наведених повећања коефицијената примали минималну зараду, измена закона и повећање се на њих не односи јер су добили коефицијент са којим опет примају минималну зараду.

 

                        Указали смо Вам, на једном од састанка на којем сте и Ви били присутни, да ће повећање у Закону о платама државних службеника и намештеника - само повећање коефицијента намештеницима, довести до тога, да државни службеници који су радили дуже од 10 година на одређено време а сада примљени на неодређено време, имају мањи коефицијент од намештеника.

                       

                        Исто тако, указујемо да у судовима и тужилаштвима још увек раде државни службеници и намештеници веома дуг временски период и да се њихов статус и даље не решава. Скоро у свим тужилаштвима, осим у Београду, један записничар ради са више тужилаца, што представља веома велико оптерећење у раду.

 

                        У правосуђу је 2014.године укинут минули рад који је остварен код другог послодавца што је недопостиво јер имамо запослене које раде у рачуноводству суда а радили су исто у рачуноводству неког друштвеног предузећа и тај минули рад је отписан.

 

                        Репрезентативни Синдикат организација правосудних органа Србије – СОПОС је увек био реалан у својим захтевима тако да и ево сада захтевамо повећање основице за 20%, имајући у виду веома тешку економску ситуацију, високу инфлацију, неконтролисани раст цена робе широке потрошње, енергената као и банкарских услуга и камата јер су скоро сви запослени кредитно оптерећени тако да са њиховим платама не стигну да плате рачуне и доводи се у питање егзистенција њихових породица.

 

                        Синдикат СОПОС већ дуги низ година указује на то да за правосуђе треба да се донесе Закон о правосудној администрацији и да се категорија намештеника укине јер запослени у правосуђу обављају специфичну делатност, немају регрес и топли оброк, немају бенефицирани радни стаж, немају разне додатке које имају друге делатности као безбедносне снаге, а недостатак кадрова у правосуђу довео је до тога да један запослени обавља послове за два или три државна службеника и намештеника а додатак за додатно оптерећење на раду и прековремени рад ретко који руководилац органа даје запосленима. У појединим судовима се дешава да се покрећу дисциплински поступци против запослених који траже неко своје право или укажу на неправилност у раду.

 

                        У нади да ћете сагледати наше проблеме и разлоге, захтевамо састанак поводом преговора за повећање основице за 20%, јер ово најављено селективно, некоректно и неуједначено повећање зарада само неких занимања у другим делатностима, довело је до веома великог незадовољства запослених у правосуђу, који поносно раде у државним органима и пуне буџет Републике Србије.

 

 

С’ поштовањем.

 

                                                                                                       

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ГО СОПОС-а

                                                                                                                 Виолета Марковић

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.