Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Захтев Министру правде за хитан састанак

  • 05 / Oktobar 2021

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                               МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
                                                                                                                                                                                                           Министру МАЈИ ПОПОВИЋ
                                                                                                                                                                                                                   Немањина 22-26
                                                                                                                                                                                                                      Б Е О Г Р А Д        
                                                                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                                ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК 
      Поштована,
 
                Молимо Вас да хитно организујете састанак, са представницима СОПОС-а, на коме би се разјаснило доста недоумица насталих у предходном  периоду.
   Постоје низ нејасноћа, које се тичу усвојеног Закона о систему плата у јавном сектору и израде односно доношења Закона о платама државних службеника и намештеника.
   Све информације које се пласирају на тему  број запослених, плата и услови рада су апсолутно неразумљиве, па очекујемо састанак на коме би све ово разјаснили и дошли до праве истине.
   СОПОС, је већински и репрезентативни синдикат, у правосуђу Србије, као такав је и потписник ПКУ за државне органе. Наш Синдикат окупља чланство од Суботице до Прешева, Ужица до Пирота, а тренутно је у нашем саставу 54 синдикалних организација  правосудних органа, тако да сматрамо да заслужујемо одговоре на нагомилана питања битна за материјални положај запослених у правосуђу.
 
  Очекујемо Ваш одговор о датуму и месту састанка, за који предлажемо следеће теме:
1. Доношење Закона о платама државних службеника и намештеника као и доношење новог Правилника о правосудној стражи.
2. Висина основице за обрачун и исплату плата.
3. Дефинисање исплате на име регреса и топлог оброка.
4. Дефинисање намештеничких награда запослених или једнократне исплате помоћи намештеницима.
5. Одређивање износа додатка за побољшање материјалног положаја запослених у правосуђу за 2022.годину.
              Молимо Вас да што хитније започнемо преговоре о поменутим питањима, како би она била узета у обзир приликом израде буџета за 2022. годину.  Састанак  са представницима СОПОС-а можете заказати  на телефоне: 060/0670744, или 062/573055, као и путем  Е-мејла violetamarkovic0702@gmail.com.
Поздрављамо Вас и очекујемо скоро виђење, у нади да ћемо брзо доћи до договора, а све у циљу побољшања материјалног положаја запослених у правосуђу.
 
 
  Дана 04.10.2021.године   
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СОПОС-а        
                                                                                                                                              Виолета Марковић    

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.