Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК

  • 26 / Maj 2016
ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК

Дана је Министру Николи Селаковићу упућен захтев следеће садржине...

ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК

Поштовани,

Због тешког материјалног положаја и огромног незадовољства запослених у правосуђу Републике Србије, неизвесности везаних за радни однос у вези са применом нових Закона и реформе правосудног система у Републици Србији, као и проблема који се тичу примене ПКУ, наручито одредби члана 47  ПКУ, ( годишња награда), као и члана 48 Закона о платама државних службеника и намештеника и члана 33 ПКУ( додатак за остварене резултате рада), захтевамо хитан састанак.

Подсећемо Вас да смо на нашем задњем састанку договорили и заједничку анализу прилива такси, и разматрање повећања додатка за побољшање материјалног положаја запослених сходно одредби чл.41 и чл.42 ПКУ, као и то да ћемо заједничке састанке одржавати макар једном у три месеца, што до данас није био случај.

Уједно Вас обавештавамо да смо Влади Републике Србије, као послодавцу и потписнику ПКУ за државне органе, упутили допис у коме смо указали на проблеме у примени истог и иницијативу за хитно решавање проблема запослених у правосуђу Републике Србије.

 Због свега напред наведеног, надам се да ћете у најкрајем могућем року заказати састанак како би смо дијалогом решили макар део нагомиланих проблема запослених у правосуђу Србије, јер ћемо у супротном бити принуђени да своја права остварујемо крајњом мером синдикалне борбе.    

26.05.2016.године,

                                                                  

                                                                             ПРЕДСЕДНИК  СОПОС-а

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.