Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК

  • 16 / Avgust 2016
ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК

Након формирања Владе Р.Србије, и постављења новог Министра правде, по одлуци Главног одбора данас је упућен захтев Министарству правде за хитан састанак. У захтеву су наведени већ одавно дефинисани проблеми који нас прате већ дужи период и то:

  1. Поштовање и примена свих одредби ПКУ за државне органе, а нарочито одредбе члана 33. ПКУ који се односи на додатак за остварене резултате рада (намештеничка награда), члана 44. ПКУ који се односи на годишњу награду запослених,                             члана 46. став 1. ПКУ који се односи на новчану честитку за Нову Годину деци запослених до 15 година.
  2. Повећање посебних примања за побољшање материјалног положаја запослених за задња четири месеца текуће године на износ од 8.000,00 динара месечно.
  3. Исплата обећане новчане помоћи чији је износ одређен на састанку са Председником Владе РС од 10.09.2015. године.
  4. Поштовање и примена одредби члана 87, 88. и 89. Закона о државним службеницима и намештеницима и члана 16. Закона о платама државних службеника и намештеника, које  се односе на оцењивање државних службеника и напредовање у виши платни разред.
  5. Поштовање и примена члана 27. и 28. ПКУ који се односи на обавезу послодавца да у поступку доношења предлога Буџета РС, са учесницима ПКУ, репрезентативним синдикатима, преговара о висини основице за исплату плата сваке године, имајући у виду да је велики број права запослених прописан одредбама ПКУ, практично стављен ван снаге одредбама Закона о буџету јер репрезетативни синдикати до сада нису учествовали у преговорима у поступку његовог доношења.
  6. Усклађивање систематизација радних места запослених према стварним потребама процеса рада, односно престанак даљег смањења броја запослених и попуњавање свих систематизованих радних места.
  7. Други проблеми запослених у правосудној администрацији. 

     Ово је наш покушај да се оживи социјални дијалог, односно давање шансе да се преговорима реше проблеми. Од резултата разговора               зависиће и даље одлуке Главног одбора.

     Имајући у виду досадашње понашање послодавца места оптимизму нема, тако да нам следују припреме за крајњи вид синдикалне борбе.

    Главни одбор 

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.