Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Захтев за састанак за накнаду ради побољшања материјалног положаја запослених у правосуђу 2024

  • 18 / Januar 2024

МИНИСТАРСКИ ПРАВДЕ  МАЈИ ПОПОВИЋ

Горану Џафићу, помоћнику министра правде за материјално-финансијско пословање

Ливији Павићевић, државном секретару

 

Поштовани,

 

          У вези са објавом на сајту Синдиката правосуђа, а у вези  са предстојећим преговорима (састанком) поводом одређивања висине новчане накнаде ради побољшања материјалног положаја и услова рада државних службеника и намештеника,  који су у радном односу у судовима и јавним тужилаштвима, осуђујемо захтеве, ставове и предлоге Синдиката правосуђа, обзиром да они представљају грубо кршење чл.18. и 19. као и члана 20. става 1. тачке 2. Закона о раду, којим одредбама је прописана забрана дискриминације по основу чланства у синдикату односно забрањена је посредна дискриминација запослених који нису чланови синдиката. Подсећамо да је чланство у синдикату, лично својство, а накнада ради побољшања материјалног положаја није социјална помоћ.

                   Исто тако, не слажемо се ни са предлогом, да се изврши селекција на начин, како то предлаже Синдикат правосуђа,  и то на основу усменог договора са помоћником министра Гораном Џафићем.

                   Никакавог усменог договора, између једног репрезентативног синдиката и једног представника Министарства правде, не сме, и не може бити.

                   Синдикат организација правосудних органа Србије – СОПОС је такође репрезентативан синдикат и потписник Посебног колективног уговора за државне органе и сигурно неће дозволити никакве усмене, ни писмене договоре, мимо нашег синдиката, упротивном користићемо и друге видове синдикалне борбе, који су предвиђени позитивно правним прописима.

                   Прошле године, СОПОС је, са захтевима, предлозима, иницијативама и ургенцијама, које је упућивао надлежном министарстрву, чак и председници Владе РС, стрпљиво ишчекивао отпочињање преговора за повећање основице, повећање износа додатка ради побољшања материјалног положаја и услова рада запослених у правосуђу и решавању других бројних горућих проблема запослених у правосуђу, док су неки представници министарства, присуствовали на семинару који је организовао Синдикат правосуђа, са темом колективно преговарање, без присуства других репрезентативних синдиката, учесника у колективном преговарању. Ради,  се дакле о билатералном, а не о колективном преговарању, и то у тренутку када сви очекујемо да Закон о запосленима о правосуђу, коначно угледа светло дана.

                   Поставља се питање, не само за чланове синдиката, него и за све државне службенике и намештенике у судовима у тужилаштвима, који синдикат се бори за побољшање материјалног и сваког другог положаја запослених, а који синдикат се усмено договара,  и на семинарима преговара са надлежнима,  и то на штету запослених у правосуђу, а онда на свом сајту,  изражава чуђење и позива диригенте, на састанак јер њихови захтеви, елем, нису усвојени. Сматрамо,  да трио репрезентативних синдиката,  тренутно чине, три извођача, дакле,   осим синдиката правосуђа, још и Синдикат државне управе, и наравно, СОПОС, и да диригент не треба, по природи,  и редовном и логичном току ствари,  да игнорише преостала два извођача.

                   Јасно је, ваљда свима, да СОПОС води безпоштедну борбу, не само са министарством правде, Владом РС, него и са другим репрезентативним синдикатом, чије руководство својим деловањем и прављењем компромиса са представницима министарстава, а на штету запослених, и њиховим схватањима које преносе на састанцима у министарству правде, да раде и да су преоптерећени само државни службеници и намештеници у судовима и тужилаштвима у Београду, навели су представнике министарства на мишљење, да смо ми,  који не радимо у Београду, државни службеници и намештеници у осталим градовима Србије, запослени  са много слободног времена, који , колоквијално речено,  по цео радни дан,  пију кафу,  и ништа не раде,  и тако смо постали, малтене, понижена и омаловажена категорија државних службеника и намештеника, другог реда. Дубоко смо уверени, да овакве поделе, никоме не могу донети,  ништа добро.

                   У поступку колективног преговарања, на предлог Министарства државне управе у локалне самоуправе, да сви председници синдикалних организација у правосуђу и државним органима имају увећање плате за 12%, као и у просвети, здравству, полицији и другим делатностима, Слађанка Милошевић, председница Синдиката правосуђа, је категорично одбила тај предлог, из разлога да је то, против законито увећање, и да представници министарстава, тако и на тај начин,  поткупљују синдикалне представнике, чак, под претњом да ће изаћи из колективног преговарања,  уколико се тај предлог усвоји. То је разлог,  зашто су само у правосуђу и органима државне управе, председници синдикалних организација, неплаћена категорија синдикалних представника, док су у осталим делатностима,  сви плаћени.

          Сваки синдикат, а тако и СОПОС,  по својој природи je, солидарна организација,  која се бави борбом за бољи и равноправан статус,  свих запослених, и стога, нама нису потребне никакве поделе, које би сигурно довеле до узнемирења и незадовољства чланства, као и дестабилизације читаве организације, поготово у овом, сматрамо тензичном тренутку, какав је актуелни.

Уосталом, огроман број запослених, без обзира на чињеницу, да ли су чланови синдиката или не, већ примају зараду, у износу,  испод републичког просека.

Осим тога, сматрамо,  да не треба фаворизовати чланство у синдикату, јер овде,  у овом случају, не постоји било какав основ,  ни разлог, за евентуалну позитивну дискриминацију, нити постоје услови,  за доношење неких посебних мера ради постизања пуне равноправности, све у смислу члана 14. Закона о забрани дискриминације.

 

Неспорно је, да СОПОС, у том и таквом, некаквом усменом, парцијалном договору, није учествовао, и зато очекујемо, позив за састанак, тј. за преговоре, у пуном капацитету и bona fide,  упротивном,  преговарачки тим СОПОС-а предложиће на првом састанку Главног одбора, који треба ускоро да се  одржи, да се донесе одлука, о ступању у штрајк, односно, промптном организовању,  штрајка упозорења.

 

 

У Крагујевцу, 18.01.2024.године,

 

ПРЕДСЕДНИК ГЛАВНОГ ОДБОРА СОПОС-а

                     Виолета Марковић

SOPOS © 2024. Sva prava zadržana.