Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ZAKLJUČAK O VISINI STIMULACIJE

  • 04 / Mart 2013
ZAKLJUČAK O VISINI STIMULACIJE

Dana 2. 03.2013. godine, a nakon konsultacija sa predstavnicima SOPOS-a Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković je izašao sa zaključkom kolegijuma u kome se kaže da se stimulacija zaposlenih u pravosuđu Srbije za 2013. godinu određuje u visini od 4.000,00 dinara u neto iznosu. Naš je Sindikat imajući u vidu težak materijalni položaj zaposlenih i sagledavajući činjenicu da već treći mesec imamo umanjene zarade dao načelnu saglasnost na ovakav zaključak.

Predložili smo da pomenuti iznos može biti povećan nakon analize priliva taksi u prvom kvartalu, a da će se o eventualnom povećanju razgovarati u prvoj polovini aprila meseca tekuće godine.

Predloženo je i da Ministarstvo do kraja juna meseca uradi predlog zakonskog okvira koji će biti usaglašen sa sindikatom, a koji će se ticati povećanja zarada zaposlenih u pravosuđu, i koji će biti predviđen budžetom za 2014. godinu.

Predloženo je i potpisivanje protokola koji će bliže definisati sve napred izneto. Mi smo svesni da ovaj iznos nije neko ozbiljno povećanje zarada, ali dok se ne budu zakonom regulisala naša primanja, a imajući u vidu da stimulacija nije zakonska kategorija, radi bilo kakvog pomaka u popravljanju materijalnog položaja zaposlenih ovo je prihvaćeno.

Verovatno će ova naša odluka naići i na pojedina osporavanja i negativne reakcije kod zaposlenih. Svesni smo i toga , ali smo takođe i svesni situacije u kojoj se nalazimo. SOPOS će i dalje nastaviti dijalog sa poslodavcem i insistirati, na jednom ozbiljnom zakonskom okviru koji će jednom za svagda završiti priču o stimulaciji i ujedno rešiti dugogodišnje zaostajanje u zaradama, i nezavidan materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu Srbije.

Tekst predloženog protokola možete preuzeti ovde i sa strane dokumenta.

GLAVI ODBOR SOPOS-a

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.