Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ РС

  • 18 / Februar 2021

На предлог Министра правде, Влада Републике Србије је, на седници од 04.02.2021. године, донела Закључак о исплати новчане накнаде ради побољшања материјалног положаја и услова рада државним службеницима и намештеницима који су у радном односу у судовима и јавним тужилаштвима, у периоду јануар - децембар 2021. године.

Висину износа одређује Министар правде посебним решењем.

SOPOS © 2022. Sva prava zadržana.