Ulica Slobode 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Vesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 • 14, Oktobar 2008

SOPOS je reprezentativan i većinski sindikat u pravosudnim organima Srbije, u koji je uključeno preko 70% zaposlenih. Glavni odbor SOPOS-a poštujući izraženu volju članstva, doneo je odluku da ne potpiše Poseban kolektivni ugovor za državne organe.

Detaljnije >>>

Poseban Kolektivni ugovor za državne organe, potpisati ili ne?

Poseban Kolektivni ugovor za državne organe, potpisati ili ne?

 • 13, Oktobar 2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS obaveštava da je doneo odluku da se poseban Kolektivni ugovor za državne organe u konačnoj verziji koja je data, ne potpiše.

Detaljnije >>>

Dopis Ministru Milanu Markoviću

Dopis Ministru Milanu Markoviću

 • 17, Septembar 2008

Glavni odbor SOPOS-a je, tragajući za pravim informacijama, pokušao više puta da ugovri sastanak sa Vama u Ministarstvu pravde, kao resornom i najodgovornijem za statusni i materijalni položaj zaposlenih u pravosudnim organima, ali Vi to uporno, iz nama nepoznatih razloga izbegavate. SOPOS je na sednici Glavnog odbora doneo odluku da Vam se i četvrti put obrati sa zahtevom za sastanak po hitnom postupku. Dalji kontakti biće mogući samo preko pisanih i elektronskih medija.

Detaljnije >>>

Tajno pripremanje seta zakona o pravosuđu

Tajno pripremanje seta zakona o pravosuđu

 • 25, Avgust 2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je iz pouzdanih izvora došao do saznanja da je u pripremi set zakona o pravosudju uključujući i Zakon o mreži sudova, koje bi trebalo da usvoji Skupština Republike Srbije u okrobru 2008. godine. SOPOS ne može a da ne primeti da se sada kao i mnogo puta ranije, zakoni pripremaju u strogoj tajnosti, mada ne vidimo ni jedan razlog za to. SOPOS izražava sumnju...

Detaljnije >>>

Ministre!

Ministre!

 • 20, Avgust 2008

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, obratio Vam se dana 09.07.2008 godine, jednim dopisom kojim je tražio sastanak sa Vama kao resornim ministrom, kako bi otvorio proces pregovaranja u cilju poboljšanja socijalno ekonomskog položaja državnih službenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije.

Detaljnije >>>

REGIONALNI ODBOR JE KONSTITUISAN U KRAGUJEVCU

REGIONALNI ODBOR JE KONSTITUISAN U KRAGUJEVCU

 • 15, Avgust 2008

REGIONALNI ODBOR JE KONSTITUISAN U KRAGUJEVCU. Prvo, da bi decentralizovao rukovodjenje sindikatom iz Beograda, koje kao takvo funkcioniše od 1945. godine, ali koje nije dalo pozitivne rezultate u pogledu zaštite socijalno ekonomskih prava radnika, već je na protiv, iznedrilo vrlo korumpirani rukovodeći kadar kojima je jedini cilj da ubiraju članarinu od koje mogu vrlo lepo da žive. Tako postavljena organizaciona struktura je dovela u pitanje funkcionisanje sindikalnog pokreta u Srbiji. I drugo, da bi uspostavio ravnopravnost u odlučivanju i zaštiti zaposlenih u Srbiji van Beograda i obezbedio najmanje jednak socijalno ekonomski status zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, sa zaposlenima u pravosudnim organima Beograda.

Detaljnije >>>

Poziv za sastanak Regionalnog odbora SOPOS-a

Poziv za sastanak Regionalnog odbora SOPOS-a

 • 04, Avgust 2008

Poziv za sastanak Regionalnog odbora SOPOS-a, koji će se održati u Kraljevu, zgrada Okružnog suda – sala za sastanke, dana 08.08.2008. godine,(petak) sa početkom u 11 časova.

Detaljnije >>>

ČESTITKE NA IZBORU ZA MINISTRA PRAVDE

ČESTITKE NA IZBORU ZA MINISTRA PRAVDE

 • 09, Juli 2008

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS, izražava zadovoljstvo što ste Vi izabrani za Ministra pravde Republike Srbije. Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, ČESTITA VAM NA IZBORU SOPOS Vas je upoznao u pregovorima koje je vodio sa Vama oko utvrdjivanja i realizacije Socijalnog programa za državne službenike i nameštenike zaposlene u pravosudnim organima Srbije.

Detaljnije >>>

Novi predsednik GLAVNOG ODBORA SOPOS-a

Novi predsednik GLAVNOG ODBORA SOPOS-a

 • 16, Juni 2008

Na sednici GLAVNOG ODBORA Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS-a, održanoj dana 12. 06. 2006. godine, u HOTELU „LEPENSKI VIR“, po isteku prvog mandata, aktuelnom predsedniku DUŠANU MILETIĆU, u reizbornom postupku Glavni odbor SOPOS-a, nije ukazao poverenje da bude predsednik i u naredne dve godine, pa ga je razrešio svih statutarnih obaveza i stavio van snage sva ovlašćenja koja je kao predsednik Glavnog odbora SOPOS-a imao.

Detaljnije >>>

SOPOS © 2023. Sva prava zadržana.